Αποτελέσματα - UNILEAGUE ΒΟΛΟΣ 2016/2017

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ Α

η Αγωνιστική

- CIVIL BUS flag 3 : 0
flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ Α

η Αγωνιστική

3.5.2017 - 21:00 CUPA LIBRE flag 1 : 6 flag ALEX
4.5.2017 - 20:00 ALEX flag 3 : 0 flag CUPA LIBRE
ΟΜΙΛΟΣ Β

η Αγωνιστική

4.5.2017 - 20:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 8 : 1 flag LOS PEPES
6.5.2017 - 21:00 LOS PEPES flag 4 : 6 flag ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ A

η Αγωνιστική

28.3.2017 - 21:00 ALEX flag 13 : 0 flag CIVIL BUS
31.3.2017 - 21:00 CIVIL BUS flag 0 : 3 flag ALEX
ΟΜΙΛΟΣ B

η Αγωνιστική

19.4.2017 - 20:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 6 : 1 flag ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC
3.5.2017 - 20:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 0 : 3 flag ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ G

η Αγωνιστική

27.3.2017 - 21:00 YAKUZA FC flag 0 : 3 flag LOS PEPES
28.3.2017 - 20:05 LOS PEPES flag 3 : 0 flag YAKUZA FC
ΟΜΙΛΟΣ Δ

η Αγωνιστική

17.4.2017 - 10:00 ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ flag 2 : 4 flag CUPA LIBRE
17.4.2017 - 21:00 CUPA LIBRE flag 2 : 3 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΣ

η Αγωνιστική

5.12.2016 - 20:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 8 : 6 flag CIVIL BUS
7.12.2016 - 20:00 LOS PEPES flag 7 : 3 flag VOLOS FC
8.12.2016 - 21:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 13 : 8 flag ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C.
8.12.2016 - 22:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 3 : 4 flag ECONOMISTS
9.12.2016 - 19:00 BARCEΛΙΩΜΑ flag 4 : 11 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
9.12.2016 - 21:00 CUPA LIBRE flag 6 : 1 flag YAKUZA FC
12.12.2016 - 20:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 0 : 6 flag ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ
13.12.2016 - 21:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 6 : 5 flag ECONOMISTS
13.12.2016 - 22:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 2 : 6 flag LOS PEPES
14.12.2016 - 18:00 CIVIL BUS flag 3 : 0 flag VOLOS FC
15.12.2016 - 21:00 ALEX flag 9 : 1 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
16.12.2016 - 19:00 BARCEΛΙΩΜΑ flag 6 : 15 flag CUPA LIBRE
3.1.2017 - 21:00 BARCEΛΙΩΜΑ flag 0 : 3 flag ECONOMISTS
4.1.2017 - 21:00 BARCEΛΙΩΜΑ flag 0 : 3 flag CIVIL BUS
5.1.2017 - 00:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 3 : 0 flag VOLOS FC
6.1.2017 - 21:00 BARCEΛΙΩΜΑ flag 0 : 3 flag LOS PEPES
7.1.2017 - 00:00 BARCEΛΙΩΜΑ flag 0 : 0 flag VOLOS FC
7.1.2017 - 00:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 3 : 0 flag VOLOS FC
8.1.2017 - 21:00 BARCEΛΙΩΜΑ flag 0 : 3 flag YAKUZA FC
10.1.2017 - 00:00 VOLOS FC flag 0 : 3 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
10.1.2017 - 21:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 3 : 0 flag BARCEΛΙΩΜΑ
11.1.2017 - 21:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 3 : 0 flag BARCEΛΙΩΜΑ
12.1.2017 - 00:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 3 : 0 flag VOLOS FC
12.1.2017 - 21:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 3 : 0 flag BARCEΛΙΩΜΑ
13.1.2017 - 00:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 3 : 0 flag VOLOS FC
13.1.2017 - 21:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 3 : 0 flag BARCEΛΙΩΜΑ
15.1.2017 - 00:00 ALEX flag 3 : 0 flag VOLOS FC
15.1.2017 - 21:00 ALEX flag 3 : 0 flag BARCEΛΙΩΜΑ
16.1.2017 - 00:00 CUPA LIBRE flag 3 : 0 flag VOLOS FC
16.1.2017 - 20:00 CIVIL BUS flag 7 : 10 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
17.1.2017 - 00:00 ECONOMISTS flag 3 : 0 flag VOLOS FC
17.1.2017 - 20:00 ALEX flag 8 : 3 flag LOS PEPES
18.1.2017 - 22:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 1 : 4 flag CUPA LIBRE
19.1.2017 - 00:00 VOLOS FC flag 0 : 3 flag YAKUZA FC
19.1.2017 - 20:30 ECONOMISTS flag 2 : 4 flag YAKUZA FC
20.1.2017 - 19:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 4 : 3 flag ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C.
24.1.2017 - 20:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 12 : 5 flag CIVIL BUS
26.1.2017 - 20:00 ALEX flag 13 : 6 flag YAKUZA FC
26.1.2017 - 21:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 6 : 9 flag LOS PEPES
26.1.2017 - 22:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 3 : 11 flag CUPA LIBRE
27.1.2017 - 21:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 6 : 3 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
30.1.2017 - 00:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 0 : 3 flag ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ
2.2.2017 - 22:00 CUPA LIBRE flag 3 : 4 flag LOS PEPES
3.2.2017 - 19:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 0 : 3 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
3.2.2017 - 20:00 ALEX flag 8 : 7 flag ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ
3.2.2017 - 21:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 12 : 8 flag YAKUZA FC
4.2.2017 - 20:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 0 : 3 flag YAKUZA FC
5.2.2017 - 21:00 ALEX flag 3 : 0 flag ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ
5.2.2017 - 22:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 0 : 3 flag ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC
7.2.2017 - 22:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 0 : 3 flag CIVIL BUS
8.2.2017 - 20:00 ALEX flag 8 : 4 flag ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC
8.2.2017 - 21:00 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ flag 0 : 3 flag ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C.
9.2.2017 - 20:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 8 : 20 flag CIVIL BUS
9.2.2017 - 21:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 5 : 3 flag LOS PEPES
9.2.2017 - 21:00 ECONOMISTS flag 2 : 8 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
14.2.2017 - 20:00 ALEX flag 13 : 8 flag ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C.
14.2.2017 - 20:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 7 : 4 flag YAKUZA FC
15.2.2017 - 20:00 CUPA LIBRE flag 4 : 6 flag ECONOMISTS
16.2.2017 - 00:00 LOS PEPES flag 7 : 4 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
16.2.2017 - 00:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 4 : 4 flag CUPA LIBRE
21.2.2017 - 00:00 ECONOMISTS flag 2 : 11 flag LOS PEPES
22.2.2017 - 20:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 8 : 4 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
23.2.2017 - 21:00 CIVIL BUS flag 3 : 0 flag ECONOMISTS
26.2.2017 - 20:00 ALEX flag 3 : 0 flag ECONOMISTS
27.2.2017 - 19:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 3 : 0 flag ECONOMISTS
28.2.2017 - 21:00 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ flag 3 : 0 flag ECONOMISTS
2.3.2017 - 19:00 ΜΠΕΤΑΛΕΝΘΙΑ F.C. flag 3 : 7 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
2.3.2017 - 20:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 5 : 11 flag LOS PEPES
2.3.2017 - 20:00 CIVIL BUS flag 3 : 6 flag YAKUZA FC
4.3.2017 - 20:00 ALEX flag 7 : 1 flag CUPA LIBRE
8.3.2017 - 22:00 CUPA LIBRE flag 2 : 2 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
9.3.2017 - 20:00 CIVIL BUS flag 2 : 9 flag LOS PEPES
9.3.2017 - 21:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 3 : 5 flag YAKUZA FC
14.3.2017 - 00:00 ALEX flag 3 : 0 flag CIVIL BUS
15.3.2017 - 00:00 CIVIL BUS flag 3 : 3 flag CUPA LIBRE
16.3.2017 - 00:00 LOS PEPES flag 3 : 8 flag YAKUZA FC
21.3.2017 - 00:00 YAKUZA FC flag 0 : 3 flag ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
21.3.2017 - 00:00 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ FC flag 1 : 8 flag CUPA LIBRE
Αθήνα Θεσσαλονίκη
Action24 Alpha989 EnLefko HitFM Chillout GB Times Europeone
Ρέθυμνο Ηράκλειο
NeaTVKritis     Rethymno Sports     NeaTVKritis HitFM
Χαλκίδα Πάτρα
stargrey starsports       Sport FM Patras   Galaxy
Καβάλα Ιωάννινα
Capital 107 FM Cosmos 92,6 FM SUPER FM   I-TV   NRG   Melody   ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Βόλος Λαμία
    OnVolos   Sport FM Volos   Kiss FM Volos lamiastar   SporNews90.1   starsports