Αποτελέσματα - NIVEA MEN UNILEAGUE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2016/2017

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

η Αγωνιστική

- DOCS flag 4 : 7
flag GAZI ON TOUR
- Α.Φ.Η. flag 8 : 5 flag ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ
- ΤΕΤΥΜΟΙ flag 0 : 3 flag ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
6.12.2016 - 22:00 GAZI ON TOUR flag 15 : 9 flag VODKA JUNIORS
7.12.2016 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 6 : 2 flag REPUBLICA
9.12.2016 - 21:00 FAKE MADRID flag 6 : 2 flag REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ
13.12.2016 - 21:00 GAZI ON TOUR flag 6 : 2 flag FC PROPRE
14.12.2016 - 20:00 REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ flag 3 : 6 flag ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
14.12.2016 - 21:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 5 : 9 flag REPUBLICA
9.1.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 4 : 3 flag FAKE MADRID
9.1.2017 - 00:00 DOCS flag 4 : 6 flag ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ
10.1.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 3 : 7 flag GAZI ON TOUR
13.1.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 5 : 3 flag ΤΕΤΥΜΟΙ
16.1.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 4 : 11 flag SHARKS
17.1.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 10 : 6 flag VODKA JUNIORS
17.1.2017 - 00:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 6 : 9 flag GAZI ON TOUR
18.1.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 3 : 15 flag REPUBLICA
20.1.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 18 : 2 flag REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ
20.1.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 2 : 6 flag DOCS
23.1.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 13 : 9 flag ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ
24.1.2017 - 00:00 GAZI ON TOUR flag 8 : 6 flag SHARKS
25.1.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 3 : 5 flag REPUBLICA
27.1.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 8 : 4 flag DOCS
27.1.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 8 : 5 flag REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ
27.1.2017 - 00:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 3 : 4 flag FAKE MADRID
31.1.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 13 : 6 flag ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
31.1.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 5 : 4 flag GAZI ON TOUR
1.2.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 4 : 4 flag REPUBLICA
2.2.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 1 : 9 flag SHARKS
3.2.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 6 : 1 flag FAKE MADRID
6.2.2017 - 00:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 4 : 5 flag DOCS
7.2.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 3 : 2 flag ΤΕΤΥΜΟΙ
7.2.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 0 : 3 flag GAZI ON TOUR
9.2.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 1 : 13 flag REPUBLICA
9.2.2017 - 00:00 REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ flag 1 : 11 flag SHARKS
10.2.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 4 : 4 flag ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
14.2.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 4 : 1 flag FAKE MADRID
15.2.2017 - 00:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 5 : 7 flag ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ
17.2.2017 - 00:00 DOCS flag 9 : 0 flag REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ
21.2.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 4 : 6 flag SHARKS
23.2.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 7 : 12 flag ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ
27.2.2017 - 00:00 FAKE MADRID flag 0 : 3 flag GAZI ON TOUR
1.3.2017 - 00:00 REPUBLICA flag 10 : 8 flag SHARKS
3.3.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 4 : 8 flag DOCS
3.3.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 3 : 0 flag ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
3.3.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 1 : 7 flag GAZI ON TOUR
7.3.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 2 : 2 flag ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
10.3.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 4 : 11 flag REPUBLICA
10.3.2017 - 00:00 DOCS flag 9 : 13 flag SHARKS
10.3.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 3 : 3 flag ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ
10.3.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 6 : 2 flag GAZI ON TOUR
15.3.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 4 : 3 flag ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
15.3.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 3 : 2 flag ΤΕΤΥΜΟΙ
16.3.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 0 : 3 A/A flag ΤΕΤΥΜΟΙ
16.3.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
16.3.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 3 : 6 flag SHARKS
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 0 A/A flag ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ
16.3.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 3 : 0 A/A flag ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ
16.3.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 0 : 3 A/A flag REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ
16.3.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 0 : 0 A/A flag FAKE MADRID
16.3.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 0 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 0 : 3 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ
16.3.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag ΤΕΤΥΜΟΙ
16.3.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 FC PROPRE flag 0 : 3 A/A flag SHARKS
16.3.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 Α.Φ.Η. flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 DOCS flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 FAKE MADRID flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 FC PROPRE flag 0 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 REPUBLICA flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 SHARKS flag 3 : 0 A/A flag VODKA JUNIORS
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag Α.Φ.Η.
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag FAKE MADRID
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 DOCS flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 FAKE MADRID flag 3 : 0 A/A flag FC PROPRE
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag GAZI ON TOUR
16.3.2017 - 00:00 FC PROPRE flag 0 : 3 A/A flag REMAL ΜΑΔΡΙΤΗΣ
16.3.2017 - 00:00 FC PROPRE flag 0 : 3 A/A flag REPUBLICA
16.3.2017 - 00:00 GAZI ON TOUR flag 4 : 4 flag REPUBLICA
16.3.2017 - 00:00 CONQUERORS flag 0 : 3 A/A flag SHARKS
24.3.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 8 : 5 flag DOCS
28.3.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 6 : 7 flag ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ
29.3.2017 - 00:00 DOCS flag 8 : 3 flag REPUBLICA
3.4.2017 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 8 : 9 flag ΣΤΡΟΥΜΦΊΤΕΣ
3.4.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 2 : 0 flag ΚΟΚΑ JUNIORS
4.4.2017 - 00:00 ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ flag 3 : 8 flag ΚΟΚΑ JUNIORS
5.4.2017 - 00:00 ΣΤΡΟΥΜΦΊΤΕΣ flag 16 : 5 flag DOCS
24.4.2017 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 11 : 20 flag ΣΤΡΟΥΜΦΊΤΕΣ
25.4.2017 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 4 : 4 flag ΚΟΚΑ JUNIORS
26.4.2017 - 00:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 3 : 11 flag ΣΤΡΟΥΜΦΊΤΕΣ

1η Αγωνιστική

5.12.2016 - 21:00 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ flag 6 : 12 flag ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ
5.12.2016 - 22:00 DOCS flag 4 : 4 flag ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ
8.12.2016 - 21:00 SHARKS flag 12 : 5 flag ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
9.12.2016 - 00:00 ΑΛΚΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ flag 9 : 5 flag ΤΕΤΥΜΟΙ
16.12.2016 - 00:00 ΤΕΤΥΜΟΙ flag 2 : 3 flag FAKE MADRID

6η Αγωνιστική

12.12.2016 - 00:00 ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ flag 9 : 3 flag ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ

7η Αγωνιστική

12.12.2016 - 00:00 CONQUERORS flag 7 : 5 flag DOCS

15η Αγωνιστική

12.12.2016 - 00:00 ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ flag 5 : 6 flag SHARKS
Αθήνα Θεσσαλονίκη
Action24 Alpha989 EnLefko HitFM Chillout GB Times Europeone
Ρέθυμνο Ηράκλειο
NeaTVKritis     Rethymno Sports     NeaTVKritis HitFM
Χαλκίδα Πάτρα
stargrey starsports       Sport FM Patras   Galaxy
Καβάλα Ιωάννινα
Capital 107 FM Cosmos 92,6 FM SUPER FM   I-TV   NRG   Melody   ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Βόλος Λαμία
    OnVolos   Sport FM Volos   Kiss FM Volos lamiastar   SporNews90.1   starsports